พีจีพี โกลด์ สตาร์

หนึ่งในเครือ ของบริษัทที่ได้รับรางวัลประกันคุณภาพจากคณะกรรมการประกันคุณภาพโลก ของกลุ่มยุโรป (World Quality Commitment หรือ WQC) ในความเป็นผู้นำ ด้านการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมได้มาตรฐานเหรียญทองระดับโลก ผู้บริโภคที่ได้รับสินค้า มีความพึงพอใจมากที่สุด สิ่งเหล่านี้คือหลักประกันที่ชัดเจนในเรื่องความมั่นคงของบริษัทและมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งผู้้ประกอบการซึ่งเป็นทั้งเจ้าของโรงงานและเป็นผู้บริหารมีประสบการณ์ด้าน MLM มานานกว่า 10 ปี มีวิสัยทัศน์ในด้านการบริหารเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค และผู้ที่ทำธุรกิจ MLM เป็นอย่างดี

บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ที่ต้องการทำธุรกิจอย่างแท้จริง ด้วยความพร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลก สินค้าใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย ผู้้ป่วยและไม่ป่วย สามารถรับประทานได้โดยไม่มีผลข้างเคียง สินค้ามีการบริโภคซ้ำเกินกว่า 90% แผนการตลาดที่ชัดเจนไม่ซับซ้อนจ่ายผลตอบแทนคุ้มค่ายุติธรรม มีรายได้ที่มั่นคงไม่มีขีดจำกัด สามารถสร้างสายงานได้ทั่วโลกและสามารถสืบทอดถึงลูกหลานได้

ปรัชญาของบริษัท “เราจะมุ่งมั่นในการค้นคว้าและวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารธรรมชาติที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆ แต่สามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ที่มีร่างกายทรุดโทรมและสูญเสียความสมดุล ดังนั้นผลิตภัณฑ์ธัญพืชไฮโดรไลซิส จึงเน้นการสร้างความสมดุลต่อร่างกาย เพื่อให้เกิดกลไกการสมานคืนแบบธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า Natural Healingนั่นเอง”

AWARD

รางวัลที่ได้รับมอบ

 มอบรางวัล

Jose E.Prieto, ประธานและผู้บริหารของ Business Initiative Direction (BID)
ตัวแทนของ World Quality Commitment (WQC) มอบรางวัล
“International Gold Star For Quality” for Dr.Manop Wattanawongwibul
CEO of PG&P (Group) Thailand

รางวัลผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม

ได้มาตรฐานเหรียญทองระดับโลกจากคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพโลกของกลุ่มยุโรป (EU)

“ World Quality Commitment Award ” ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

คณะกรรมการประกันคุณภาพโลกของกลุ่มยุโรป (EU) มอบรางวัล International Gold Star
For Quality for PG&P รางวัลในความเป็นผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี
การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมได้มาตรฐานเหรียญทองระดับโลกผู้บริโภคที่ได้รับสินค้า
มีความพึงพอใจมากที่สุด

ได้รับทุนวิจัย จากกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน PG&P ได้นำเทคโนโลยีด้านการผลิต และด้านสูตรอาหาร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธัญพืชไฮโดรไลซิสจากยุโรป มาผลิตในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด เป็นวัตถุดิบที่ดี่ และมีคุณภาพจากเมืองไทยทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเกษตรภายในประเทศ

เซ็นสัญญาร่วมทุน สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรกับประเทศเนเธอร์แลนด์
ยักษ์ใหญ่ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรจากยุโรปพร้อมรับเงินทุนสนับสนุน
แบบให้เปล่าเกือบ 50 ล้านบาท ผ่านทางสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย
Eyewitness for the signing ceremony : (left to right)
- Chucheap Hansawad, Former Minister of Agricultural Ministry
- Dr.Manop Wattanawongwibul, CEO, PG&P Group
- Michael Van Overbeek, CEO, C.D.C., BV
- Mr.H.E.Pieter J.Th.Marres, the Dutch Ambassador of Thailand
- Mr.Bert Conver, the Dutch Commercial President of Thailand


ได้รับทุน สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับสารยึดเกาะจากข้าวไทยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
(แบบให้เปล่า) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

 

Mr.Bertrand Salvignol ซึ่งเป็น Commodity Quality Control Officer ของ
The United Nations World Food Programme (WFP) เข้าเยี่ยมชม
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเกษตรเพื่อไปเตรียมโครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ขององค์กรสหประชาชาติ

(ซ้าย) Dr.Matt Kouzeh เจ้าของเทคโนโลยีการผลิตธัญพืชสกัด ไฮโดรไลซิส (Hydrolysis)

(กลาง) Dr.Manop Wattanawongwibul ประธานกรรมการเครือ PG&P GROUP

(ขวา) Prof.Dr.Dick Zuilichem ผู้เชี่ยวชาญด้าน Food Technology จาก Wageningen University

 

บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด ( PGP Gold Star Co.,Ltd. )

อาณาจักรแห่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ได้จัดตั้งขึ้นโดย ดร.มานพ วัฒนวงศ์วิบูลย์ ผู้ซึ่งเล็งเห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคเป็นสำคัญ กล่าวคือในปัจจุบันค่านิยมในการดำเนินชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนไป โดยหันไปรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมการกิน โดยหันไปรับประทานอาหารจำพวกเนื้อ นม ไข่กันมากขึ้น ประกอบกับมีการใช้สารเคมีกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกันมาก จนส่งผลให้ปัจจุบันนี้คนไทยมีสุขภาพร่างกายที่แย่ลง ดร.มานพและทีมงานจึงได้ทำการคิดค้นและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค เพื่อคนไทยจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธัญพืชที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผลิตจากธัญพืชคุณภาพภายในประเทศ ผสมผสานกับเทคโนโลยีอันทันสมัยจากประเทศเนเธอแลนด์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในการเปลี่ยนโครงสร้างของธัญพืช ให้เป็นสารอาหารจากธัญพืชที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ง่ายต่อการย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เซลล์ เพื่อใช้ในการเป็นแหล่งพลังงานในกระบวนการซ่อมแซม ฟื้นฟูระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายให้ทำงานได้ตามปกติ

บริษัทฯ ถือเป็นผู้ประกอบธุรกิจขายตรงรายแรกของโลกในรอบ 21 ปี ของการก่อตั้งองค์กรของคณะกรรมการประกันคุณภาพโลกของกลุ่มยุโรป (World Quality Commitment หรือ WQC) ที่ได้รับรางวัล “International Gold Star for Quality” รางวัลผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยี การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม ได้มาตรฐานเหรียญทองระดับโลก ผู้บริโภคได้รับสินค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด ประจำปี 2007 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2550 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

บริษัท พีจีพี โกลด์ สตาร์ จำกัด ( PGP Gold Star Co.,Ltd. ) ถือว่าเป็นบริษัทขายตรงของคนไทยรายเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนเงินลงทุนแบบให้เปล่าจากรัฐบาลประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงการร่วมทุนสร้างโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรกว่า 120 ล้านบาทกับบริษัทคอร์ดิโก (ประเทศเนเธอร์แลนด์) ยักษ์ใหญ่ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ซึ่งเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในยุโรป ทำให้ ดร.มานพ และบริษัท PGP Gold Star เป็นที่รู้จักได้รับความน่าเชื่อถือจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันมาก

 

ปัจจุบันบริษัท PGP Gold Star ประกอบด้วย 5 หน่วยธุรกิจย่อย ได้แก่ หน่วยบรรจุและจัดจำหน่าย หน่วยธุรกิจเครือข่าย หน่วยธุรกิจการผลิตซึ่งประกอบด้วยโรงงาน 3 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชลบุรี หน่วยธุรกิจบริษัท Siam Biobest จำกัด และหน่วยธุรกิจเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย อาทิเช่น มาตรฐานด้านความปลอดภัยจากสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงมาตรฐานสากลอื่น ๆ เช่น GMP (Good Manufacturing Practice), ISO9001, BRC Global Standard, IFS (International Food Standard) และเครื่องหมาย “ฮาลาล” สำหรับทุกผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย